kutyavizsga

kutyavizsga

A Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület, a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete és a Gödöllői Szarvasgombász Egyet közös kutyavizsga szabályzata

A vizsga két részből áll:
A. Engedelmességi rész
B. Kereső rész
Ha a kutya az első „A” részen nem szerez „megfelelt” minősítést nem mehet tovább a „B” részbe.
Minkét fázison „megfelelt” minősítést elért ebek részére a „Vizsgázott szarvasgombász kutya” tanúsítvány kerül kiállításra.
Általános szabályok:
A rendezvényre érkező résztvevők kutyájukkal a kiírásban kijelölt helyen gyülekeznek. Várakozás közben az autókból kivett kutyákat a résztvevők csak pórázon tarthatják. Kutyát szabadon engedni csak a kiírás szerinti területen szabad!
A rendezvény területén csak az éppen dolgozó eb tartózkodhat, minden páros csak szólításra léphet be az elkerített pályák közé. Kutya szabadon nem szaladgálhat! Nem vizsgázó ebet még pórázon sem lehet a rendezvény területre bevinni!
Tüzelő szuka kutyát a rendezvény teljes ideje alatt kötelező a többi ebtől távol tartani. A vizsgán csak azok a kutyák vehetnek részt, melyek egyértelműen egyedileg azonosíthatók (chip, tetoválás). Elektromos nyakörv még kikapcsolt állapotban sem használható. Jutalomfalat, labda használata megengedett.
A páros kizárását vonja maga után, ha
– a kutya az emberek és más kutyák társaságában agresszív, támadó szándékú, emberre, kutyára veszélyes.
– a gazda a kutyáját rendezvény időtartama alatt bármikor bántalmazza, vagy egyéb, másokat, vagy a rendezvény lebonyolítását zavaró sportszerűtlen magatartást tanúsít.
A vizsgabizottság:
A vizsgabizottság három tagú. Két tagját a DSZE jelöli ki a mestertriflászok ill. a vezetőség tagjai közül, a harmadik tag Nemzetközi Munkakutya Bírói jogosítvánnyal rendelkezik.

A . Engedelmességi rész

1) A vizsga megkezdésekor a vizsgázó a pórázon tartott bal lába mellett ülő kutyával jelentkezik a bírónál.
2) Pórázon vezetés
Pórázon vezetés normál lépésben, 10 m előre, jobbraát további 10 m, hátraarc, 5 lépés utána állj, vissza az eddig megtett úton lassú lépésben.
3) Szabadon követés
A bíró utasítására a pórázt a vezető lecsatolja a kutyáról és a vállán átvetve összecsatolja.
A kutyával kb. 30 m-t megy egyenes útvonalon. Elinduláskor és menet közben a kutya egy kissé kitér, akkor, „lábhoz” parancs adható. (A gyakorlatot normállépésben kell végrehajtani, lövés közben nincs.)
4) Helyben maradás
Miközben az egyik kutya pórázon vezetésből vizsgázik a másik kutya helyben marad. A kutya fekhet, ülhet, vagy állhat, testhelyzetét megváltoztathatja. A vezető kb. 15 m-re áll a kutyától, a kutya felé fordul.
A kutyát kétszer lehet figyelmeztetni a helyben maradásra ha ennek ellenére 2 m-nél távolabb elhagyja a helyét a gyakorlat érvénytelen.
5) Elküldés, visszahívással
A kutyavezető a pórázt lecsatolja és a kutyát elküldi. Amikor a kutya kb. 20-30 m-re eltávolodott a gazdájától a bíró utasítására a vezető behívja a kutyáját. Az első hívástól 20 másodpercen belül a kutyának a vezetőhöz vissza kell térnie.
A kutyavezető nem mozoghat el az alapállásból. A lényeg a kutya a vezetőjéhez megfogható közelségbe menjen.
A gyakorlatra akkor adható „megfelelt” minősítés, ha a kutya a pórázon vezetés ellen nem ellenkezik, gazdájával együttműködik. Ha bármely részfeladat sikertelenül kerül végrahajtásra nem kaphat „megfelelt” minősítést és nem folytathatja a vizsgát tovább.
B. Kereső rész
„B” részen jogosult részt venni az a kutya, amelyik az „A” részen „MEGFELELT” minősítést ért el.
A vizsga során olyan természetes körülményeket biztosítunk, melyek leginkább megfelelnek a természetes körülményeknek. Az egyes vizsgapályák kb. 75-100 m2-es fás, bokros területek, melyeket a szervezők szalaggal kerítenek körbe.
Minden vizsgapályán a bírók 5 db, érett nyári szarvasgombát rejtenek el, oly módon, hogy a talajsérülés ne legyen látható. A gombák 2-5 cm mélyre kerülnek, a rejtések minimum 30 perccel az első vizsgázó indítása előtt készülnek. A bíróknak lehetőségük van „vak” rejtések készítésére is. A pályákra a vizsgázókat a sorszámok kisorsolása után növekvő sorrendben hívják be a bírók.
A soron következő vizsgázó a kutyájával pórázon jelentkezik a kisorsolt pálya szélén, a vizsgabizottsággal történt rövid egyeztetés után kezdheti el a keresést. A keresést póráz nélkül kell végrehajtani!
A pályákat számozással különböztetjük meg egymástól, a kutya és a vizsgázó csak az általa kisorsolt terület határain belül mozoghat, az eb nem hagyhatja el azt.
Ha a rejtett gombákon kívül természetes találatot is produkál a kutya, az is vizsgatalálatnak számít.
A kutya a találatot jelezheti többek között kaparással vagy leüléssel, de az is megengedett, hogy az eb a gombát maga szedje ki, és a gazda kezébe adja. A kutyavezető a megtalált gombát magasba emelve, megmutatva a bírói gárdának jelzi a találatot, majd átadja a gombát az őt kísérő bírónak.
A keresési idő tíz perc. Ha ezen idő alatt nincs meg az öt elrejtett gomba, akkor a bírói testület, az előzetesen papírra rajzolt térkép segítségével és a kinevezett kontroll kutyával megkeresteti és bemutatja a vizsgázónak a földben maradt rejtéseket.
A vizsgázó a munkája befejeztével pórázra veszi a kutyát, és a lehető leghamarabb elhagyja a vizsgaterületet. A „B” részre akkor adható „MEGFELELT” minősítés, ha a párosnak sikerül a tíz perc alatt legalább egy gombát megtalálni az öt rejtésből.