Erdészeti szarvasgomba-termesztés szakmai nap

Egyéb

Időpont: 2016. június 25. szombat

Helyszín: Szent István Egyetem Gödöllői Kollégiumok, B épület, Páter Károly utca 1, 2100.

Program:

10:00 Köszöntés, tájékoztatás a programról

10:05 A szarvasgombákról és a szarvasgomba-termesztésről általában

11:00 Az erdészeti szarvasgomba termesztés technológiája és hazai sikerei

11:20 Kávészünet

11:30 A szarvasgomba célú erdőtelepítés támogatási lehetőségei: tájékoztatás a VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása c. pályázati kiírásról

12:30  Szakmai fórum: kérdések, tapasztalatok

A SZAKMAI NAPON A RÉSZVÉTEL INGYENES, DE ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!

Regisztrálni az info@szarvasgombaegyesulet.hu címre küldött e-maillel lehet.

 

Megjelent a szarvasgomba-pályázat kiírása!

Egyéb

A vidékfejlesztési program keretén belül május 20-án kiírásra került a VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása. A pályázatban a hagyományos erdőtelepítés mellett 3225 EUR/ha összeggel támogatják szarvasgombával mikorrhizált csemeték ültetését. A pályázat beadása 24 hónapon keresztül folyamatos, első elbírálás határideje: 2016. augusztus 15.

Erdősítés támogatása

Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására

A felhívás célja: A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Milliárd Ft.

Támogatás vehető igénybe:

 1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
 2. b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.

Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:

 1. a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
 2. b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.

Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:

3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:

 1. a) kerítés,
 2. b) villanypásztor,
 3. c) padka,
 4. d) erdőszegély kialakítása,
 5. e) mikorrhizált csemete telepítése.

3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:

 1. a) kerítés,
 2. b) villanypásztor.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. július 20. – 2018. július 30. között.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. augusztus 15.
 • 2016. október 31.
 • 2017. június 30.
 • 2017. október 31.
 • 2018. július 30.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Feltételek:

 • jogszerű földhasználat,
 • jóváhagyott jogerős, a pályázó nevére szóló erdőtelepítési engedély,
 • A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
 • Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység
 • Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.
 • Mikorrhizált csemete telepítését a támogatást igénylő köteles az 5. számú mellékletben foglalt termőhelyi feltételeknek megfelelően megvalósítani és a telepítéshez igazolt származású, igazoltan mikorrhizált, egyedi azonosítószámmal ellátott, konténeres szaporítóanyagot felhasználni. A támogatást igénylő köteles az erdészeti szaporítóanyag bizonylat és a mikorrhizáltságot tanúsító bizonylat másolati példányát az első kifizetési kérelem benyújtásának évében a benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes fenntartási időszak alatt megőrizni.
 • A támogatást igénylő köteles a mikorrhizált szaporítóanyagok beazonosíthatóságáról gondoskodni, valamint a csemeték területi elhelyezkedéséről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatással érintett terület átnézeti helyszínrajzát – amelyen a kiültetett, ill. az esetleges pótlásba került mikorrhizált csemeték területi elhelyezkedése megállapítható, ill. nyomon követhető – a mikorrhizált csemeték egyedi azonosítószámát, az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylat számát, a bizonylaton található mikorrhizáltságot igazoló határozat számát és az erdészeti csemetekerti szemlejegyzőkönyv tételszámát.
 • A támogatást igénylő köteles a mikorrhizált szaporítóanyagok, ill. csemeték helyszíni ellenőrizhetőségét, valamint az ellenőrzéshez szükséges speciális szakmai-technikai feltételeket biztosítani.
 • Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az alábbi szakmai követelményeknek:

Termőhelyi feltételek szarvasgombával mikorrhizált csemeték telepítésére

Nyári szarvasgomba Téli szarvasgomba
(Tuber aestivum /uncinatum) (Tuber brumale)
Fekvés Nem ártér, SÍK, ÉK, É, K, ÉNY, NY Nem ártér, SÍK, ÉK, É, K, ÉNY, NY
Domborzat SÍK, ÁVM, MÉT, VHL, OLD, LEPI, VÁLT SÍK, ÁVM, MÉT, VHL, OLD, LEPI, VÁLT
Lejtés <20° <20°
Klíma B, GYT, KTT, ESZTY B, GYT, KTT, ESZTY
Hidrológia TVFLN, VALT, SZIV, IDŐSZ TVFLN, VALT, SZIV, IDÖSZ, ALLV
Genetikai talajtípus LHÖ, KHT, BE, CS, R LHÖ, RE, BE, CS, R
Vízgazdálkodási fok ÜDE, FN, N ÜDE, FN, N
Talajtani jellemzők
Fizikai féleség V, AV, A V, AV, A
Mésztartalom (%) 0,0-11 0-7
pH (H2O) 6,5-7,5 6,3-7,4
pH (KCl) 6,2-7,0 5,8-7,0
Só (%) 0-0,05 0-0,04

Támogatható célállomány-típusok mikorrhizált csemete telepítése esetén

Jelmagyarázat:

TA: Tuber aestivum (nyári szarvasgomba)

TB: Tuber brumale (téli szarvasgomba)

Kód Célállomány-típus Célállomány-típus csoport Mikorrhizált szaporítóanyag fafaja Javasolt szarvasgomba faj
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST, GY TA, TB
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST, GY, CS TA, TB
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST, GY TA, TB
16 Fenyő elegyes -gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST, GY TA, TB
25 Kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST TA, TB
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST, CS TA, TB
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST TA, TB
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb KST TA, TB
32 Cseres Tölgy-Bükk és Egyéb kemény lomb CS TA
34 Kocsányos tölgyes-cseres Tölgy-Bükk és Egyéb kemény lomb CS, KST TA, TB
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Tölgy-Bükk és Egyéb kemény lomb CS, GY, KH TA, TB
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Tölgy-Bükk és Egyéb kemény lomb CS TA
49 Gyertyános Tölgy-Bükk és Egyéb kemény lomb GY TA, TB
50 Elegyes-gyertyános Tölgy-Bükk és Egyéb kemény lomb GY, KH TA, TB
54 Tölgyes-kőrises Tölgy-Bükk és Egyéb kemény lomb KST, CS TA, TB
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb és Fenyő KST TA, TB
77 Hársas Egyéb lágylomb és Fenyő KH TA, TB
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb és Fenyő KH, KST, CS TA, TB

 

Májusban szarvasgomba-gyűjtő tanfolyam indul

Egyéb

A Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete akkreditált tanfolyamot hirdet szarvasgomba gyűjtésére

A tanfolyam tananyaga felöleli a földalatti gombák, ezen belül a szarvasgombák jellemzését, ökológiáját, ismerteti a szarvasgombák gyűjtését szabályozó rendeleteket, betekintés ad az erdészeti és ültetvényes szarvasgomba-termesztés ismeretanyagába, ismerteti a pályázati lehetőségeket.

A tanfolyam helyszíne: Gödöllő, SZIE Kollégium, 2100, Páter Károly utca 1.

A tanfolyam időbeosztása:

2016. május 7. (szombat): 9:00-18:00 Oktatás és konzultáció

2016. május 8. (vasárnap): 9:00-17:00 Oktatás és konzultáció

2016. május 14.(szombat): 9:00-14:00 Terepgyakorlat és vizsga

2016. május 21.(szombat): 9:00-12:00 Pótvizsga

Jelentkezés és további információ: info@szarvasgombaegyesulet.hu, Csorbainé Dr. Gógán Andrea: 20-315-7990.

A tanfolyamra jelentkezés határideje (a tanfolyamdíj beérkezésének határideje): 2016. május 1. A tanfolyam minimális létszáma 10 fő.

A tanfolyam és a vizsga költsége 70 000 Ft. Az összeg a jelentkezéssel egy időben fizetendő az Egyesület számlaszámára (Budapest Bank, 10103836-06389500-01003001).

A jelentkezés módja: név, e-mailcím és telefonszám elküldése a fenti címre, illetve a megadott összeg átutalása. Készpénzes fizetést a helyszínen nem tudunk elfogadni.

A tanfolyam helyszínén szállás igénybe vehető, bővebb információ és szobafoglalás: http://sziekollegium.hu/szobak/Szobak.html

A tanfolyam vizsganapján igény szerint kutyavizsga is tehető, mely a résztvevőknek ingyenes, további jelentkezőknek 5 000 Ft/kutya.

A tanfolyam költsége magában foglalja:

 • részvételi lehetőséget a tanfolyam előadásain és a terepgyakorlaton,
 • konzultációt két alkalommal a tanfolyam témaköreihez kapcsolódóan,
 • nyomtatott és elektronikus oktatási segédanyagot,
 • a tanfolyam ideje alatt naponként 1 főétkezést (ebéd),
 • részvételt a vizsgán. A vizsgán csak az vehet részt, aki az előadásokon hiányzás nélkül részt vesz.
 • részvételt a kutyavizsgán.

 

Egyesületi közgyűlés

Egyéb

a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete meghívja Önt éves közgyűlésére

 1. október 17-én a dombóvári Cser vendéglőbe

(Cím: Dombóvár, Tulipán u. 2.)

Program

10:00 Közgyűlés

11:00 Előadás: „A szarvasgomba-termesztés pályázati lehetőségei a Vidékfejlesztési Program keretén belül

12:00 Ebéd

A részvételi díj 5 000 forint, érvényes 2015. évi tagsággal rendelkezők számára 2 500 Ft, mely a háromfogásos szarvasgombás ebéd árát is tartalmazza. Az ital egyénileg fizetendő. Bővebb információ: Csorbainé Gógán Andrea (20/315-7990) vagy info@szarvasgombaegyesulet.hu. Jelentkezéseket kizárólag előzetesen fogadunk a info@szarvasgombaegyesulet.hu email címen vagy a fenti telefonszámon.

A közgyűlésen szavazati joggal azok vehetnek részt, akik rendezték a 2015. évi tagdíjukat (5 000 Ft). A tagdíj rendezésére történhet előzetesen utalással (Budapest Bank, 10103836-06389500-01003001) vagy a helyszínen készpénzben.

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés helyszíne: Dombóvár. Az ismételt közgyűlés időpontja: 2015. október 17. 10:30.

A közgyűlés programja:

 1. Mérlegbeszámoló ismertetése és elfogadása
 2. Az Egyesület eddigi tevékenységének, további terveinek bemutatása
 3. Tisztújítás
 4. Egyebek

Dombóvár, 2015. szeptember 7.

Üdvözlettel,

Ulrich József, a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesületének elnöke